Tuesday, July 10, 2012

Tirsdag 10.6

Jeg er hjemme og på jobb igjen, men likefullt har jeg vakre bilder fra Fredrikstad sentrum. Og jeg hadde tre kvarter å fotografere på, så mye som ikke ble med. Biblioteket, funkishusene ved kirken, villaene på Cicignon, Trara skole...neste gang! Her er Victoria hotell, gamle Blå Grotte, Cevex bakeri, funkis i gågata, forretningsgårder med originale 1950-tallshåndtak, og Restaurant Bjørnen...som står tom og forlatt. Turnhallen har jeg i farger. Den kommer i morgen!

No comments: