Saturday, July 21, 2012

Lørdag 21.7

Nytt stiftepistolprosjekt! I dag: Thores gamle telefonbord får en ny vår. Samme fremgangsmåte som sist, skru løs setet, snu opp/ned og stift i vei. Husk å stramme stoffet godt. Etterpå feirer man med en is. Lykke til!

No comments: