Tuesday, June 5, 2012

Bilder fra byen

Oslo sett fra bussvinduet. Nr.34, så nr.20.

No comments: